TAKÁCS Tibor

 portre

Narodil  som sa 24. februára 1964 v Komárne. Po ukončení základnej školy som pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne, kde som v roku 1982 zmaturoval. V roku 1992 nastúpil som do Hasičského a záchranného zboru, kde slúžim do dnes. S fotografovaním sa zaoberám od roku 2008. Techniku fotografovania som si osvojil ako samouk, v čom pokračujem aj naďalej. Hlavnou oblasťou môjho záujmu fotografovania je najmä príroda a krajina, ale rád fotografujem aj iné témy. Pravidelne sa zúčastňujem na rôznych fotografických podujatiach a súťažiach, ako je napríklad Petzvalov mapový okruh fotoklubov. Od roku 2008 som členom fotoklubu Helios Komárno a od roku 2010 Svetového zväzu maďarských fotografov so sídlom v Budapešti.

1964. február 24-én születtem a szlovákiai Rév-Komáromban. Az alapiskola befejezése után a komáromi Selye János Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, ahol 1982-ben leérettségiztem. A katonai szolgálat letöltése után, helyi Járási Építkezési Vállalatnál dolgoztam. 1992-től mint hivatásos tűzoltó szolgálok a komáromi Járási Tűzoltóparancsnokságon. Fotózással 2008 óta foglalkozom. A fotózás ismereteit autodidakta módon sajátítottam el. Legkedvesebb témám a természet, különösen a tájfotózás, de nem zárkózom el más témák elől sem. Fotóimmal részt vettem különböző csoportos kiállításokon és versenyeken, mint pl. a Petzval Mapa néven ismert, szlovák fotóklubok országos versenye. 2008- tól tagja vagyok a komáromi Helios fotóklubnak és 2010 óta a budapesti székhelyű Magyar Fotóművészek Világszövetségének.