Fedor GABČAN, Mgr.

DSCF7903

.

A FOTÓKLUB TISZTELETBELI TAGJA – ČESTNÝ ČLEN FOTOKLUBU 

Mgr. Fedor Gabčan sa narodil v Kútoch  22. 7. 1940. Osud ho zavial do  Komárna,  kde  v rokoch 1950 – 1954  navštevoval základnú školu. Od roku 1964 sa začína  venovať  fotografii  a  tvorí svoje prvé práce z baníckeho  prostredia. Fotografuje ostravskú krajinu, ktorú  skôr stvárňoval  v kresbách.  Stáva  sa  spoluzakladateľom  Fotoklubu NHKG a v roku 1967 má prvú samostatnú výstavu v  ostravskej  Fotocheme.  V roku 1972 je prijatý na štúdium na Fakulte akadémie múzických umení v Prahe u  profesora Jána Šmoka.  Po skončení štúdia  pracuje  v ČTK  ako fotoredaktor. V poslednom období sa venoval aj  pedagogickej činnosti na katedre výtvarnej tvorby PF Ostravskej univerzity, od roku 1993 tiež na Strednej umeleckej škole  v Ostrave. Bol porotcom mnohých medzinárodných výstav a súťaží. Býva vo Vratimove, prechodný pobyt má v Komárne. 

1940. Július 22-én született. Gyermekkorának egy részét Komáromban tölti. 1964-ben kezd el fotografálni. Kezdetben fotóin a bányászéletet mutatja be. Alapító tagja NHKG osztravai fotoklubnak. Első kiállítására 1967-ben kerül sor. 1972-ben felvételt nyer a prágai művészeti akadémiára, ezt követően ČTK fotóriportereként dolgozik. Napjainkban pedagógusként tevékenykedik az osztravai egyetem és művészeti középiskola fotográfia szakán. Több rangos nemzetközi fotóverseny zsűrijeként ismerik. Vratimovban él, de idejének egy részét Komáromban tölti.

.

ĎALŠIE FOTOGRAFIE  –  TOVÁBBI FOTÓK :

btn_gallery

 

gabcan_banner