HALÁSZ Gizka

    Komáromban születtem. 1957 és 1980 közt szülővárosomban éltem. 
Tizenöt éve fotózom. 2011-től a magyarországi Molaj Fotóklub tagja vagyok.
Leginkább a rövid záridős fotózást kedvelem.
Több, mint 30 kiállításon szerepeltek fotóim.
2019-től a Helios Fotóklub tagja is  vagyok
Ugyanebben az évben állandó, önálló kiállításom nyílt  mostani lakhelyemen, Csallóközaranyoson.

    Narodila som sa v Komárne. Medzi 1957 a 1980 žila som v mojom rodnom meste.
Pred pätnástimi rokmi som sa začala zaoberať s fotografovaním.
Od roku 2011 som členkou Molaj Fotóklubu v Maďarsku.
Najradšej fotím krátkym expozičným časom.
Mojimi fotografiami som sa zúčastnila na viac ako 30 výstavách.
Od roku 2019 som členkou Helios Fotoklubu v Komárne.
Tak isto od r. 2019  mám  stálu, samostatnú výstavu v Zlatnej na Ostrove, kde teraz žijem.