HISTÓRIA A RETRO-fotogaléria

divider-line1

1959 – 5.2.1959 bol založený Fotokrúžok ZK ROH Slovenských lodeníc v Komárne v tzv. budove Litovel. Za vedúceho bol zvolený Ľudovít Gráfel. 17.3.fotokrúžok zasadá vo vlastnej klubovni, kde ho navštívil Štefan Plekner, starší skúsenejší fotograf a Ing. Dosi Dosev, ktorý je členom dodnes. *Uskutočnila sa interná fotosúťaž „Deti naša radosť a starosť“. *Prvou verejnou prezentáciou členov fotokrúžku bola 1. členská výstava v budove Litovel v Komárne, kde bolo vystavených 74 fotografií od 17 autorov a 4 fotografie jedného autora mimo súťaž. 1960 – Začiatkom januára na výročnej schôdzi bolo zvolené nové vedenie, vedúcim sa stal Ing. Miron Petrašovič, ktorého však o pár mesiacov nahradil Ľudovít Gráfel. *Mimo pôsobiska sa členovia svojou tvorbou predstavili na Krajskej výstave ĽUT v Nitre: 20 fotografií od 9 autorov. *Na celoslovenskej výstave v Bratislave bolo prijatých 5 autorských fotografií od Štefana Pleknera a Ľudovíta Gráfela. helios-rgi-tagok*Na celoštátnej výstave v Brne prijali fotografiu Štefana Pleknera s názvom „Svetlo a tieň“. *Vo fotokrúžku začala prebiehať interná fotosúťaž „Staska“. *Členovia kolektívu sa zúčastnili v Mapovom okruhu „Tábor“. *Ďalším vedúcim v tomto roku bol Ing. Emil Kačír.1961 – Na krajskej výstave v Bratislave bolo vystavených 6 fotografií našich členov: Plekner, Gráfel, Dosev a Križan. Fotografia Štefana Pleknera „Krajina pri Ružomberku“ získala 2. cenu. *6. augusta sa vedúci krúžku Ing. Emil Kačír stal obeťou nehody. Za vedúceho fotokrúžku bol zvolený opäť Ľudovít Gráfel, umeleckým vedúcim sa stal Štefan Plekner. 1962 – Do fotokrúžku prichádzajú noví členovia Ladislav Eliáš a Alojz Zemaník, ktorí nasledujúce desaťročiaboli oporou kolektívu. *Účasť členov v I. podblanickom mapovom okruhu Vlašim (umiestnenie na 9. mieste). *Účasť členov na krajskej a celoslovenskej výstave STM. 1963 – Sídlom fotokrúžku sa stáva Závodný Klub SLK na I. sídlisku v Komárne. Ladislav Noel v tomto roku prvýkrát navštívil Komárno. *17. júla kolektívu boli pridelené nové priestory v Dome odborov, fotokomora a klubovňa (pracovňa). *Štefan Plekner a Ľudovít Gráfel prezentovali svoje fotografie na výstave „Vteřiny života “ v Českej Skalici. 1964 – Účasť fotokrúžku v II.ročníku Tatranského mapového okruhu. 1966 – Na 3. medzinárodnom salóne európskeho fotografického umenia vo francúzkom Reims sa zúčastňujú členovia fotokrúžku Ladislav Eliáš s fotografiou Čiernobiela zima I- II. a Alojz Zemaník s fotografiou Asfaltéri. *Na 10. celoštátnej výstave v Gottwaldove člen fotoklubu Zdeněk Kalus získal 3. cenu. *Paralelne s usporiadaním 5. členskej výstavy bol názov kolektívu zmenený na Fotostredisko. 1967 – Na výstave slovenskej amatérskej fotografie v Prahe vystavujú členovia fotostrediska: Beťár, Eliáš,Csillagová, Helios lapVlčko a Zemaník. *Na celoštátnej prehliadke AMFO získal západoslovenský kraj zlatú medailu, v kolekcii mal Ladislav Eliáš fotografiu s názvom Povrazníci. 1968 – V tomto roku bola zahájená spolupráca medzi komárňanskými a novozámockými fotografmi usporiadaním výstavy členov Fotostrediska z Komárna v Dome Odborov v Nových Zámkoch. *Na XI. Celoštátnej výstave v Prahe zaznamenali účasť so svojimi fotografiami Ladislav Eliáš, Zdeněk Kalus, Karol Vlčko a Fedor Gabčan, vtedy ešte člen Fotoklubu NHKG Ostrava. *Založený bol Zväz slovenských fotografov, zakladajúcimi členmi boli aj Juraj Beťár, Vojtech Bíró, Ladislav Eliáš a Karol Vlčko.

1969 – 17. februára sa konali oslavy 10. výročia založenia fotostrediska . Pri tejto príležitosti bola usporiadaná retrospektívna výstava a vydaná publikácia pod názvom „Čiernobiele desaťročie“.

1970 – Fotostredisko bolo usporiadateľom 10. ročníka Mapového okruhu Nekázanka.

1973 – Autorská výstava Štefana Pleknera usporiadaná pri príležitosti jeho významného životného jubilea, jeho šestdesiatich narodenín.

1974 – Uskutočnila sa 13. členská výstava, kde sa vlastnou tvorbou predstavili viacerí noví členovia fotostrediska.

1975 – Prvá návšteva skupiny maďarských amatérskych fotografov zo Szönyu na čele s Györgyom Oroszlámosom, nadviazala sa spolupráca medzi dvoma kolektívmi, ktorá pretrváva dodnes. *Fotostredisko privítalo zástupcov 9. ročníka Tatranského mapového okruhu na jeho záverečnom vyhodnotení.

Helios lap1976 –Ako pokračovanie fotosúťaže Staska bola zahájená interná Fotosúťaž 10.

1977 – V Slovenských lodeniciach bola otvorená výstava fotografií z prostredia lodeníc pod názvom Pod znakom čajky, autormi boli L.Eliáš, K.Vlčko a A. Zemaník. Táto kolekcia mala viac repríz.

1979 – 9. februára sa pripomenulo 20. výročie fotostrediska. Pri tejto príležitosti bola usporiadaná výstava dlhoročného člena Karola Vlčku k jeho významnému životnému jubileu. *V tomto roku bol usporiadaný 18. ročník mapového okruhu Nekázanka aj prvá výstava v minigalérii Domu odborov, ktorá pokračovala až do počtu 61 v roku 1987.

1980 – Nadviazanie spolupráce s fotoklubom v Lenti – Maďarsko, kde sa uskutočnila spoločná výstava: Lenti-Komárno-Szőny. *Séria výstav v okrese v organizácii Okresného osvetového strediska.

1983 – Usporiadanie výstavy Štefana Pleknera k jeho významnému životnému jubileu. Štefan Plekner obdržal Zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov a Zlatú plaketu Osvetového ústavu. *Ladislavovi Eliášovi bol udelený titul AZSF.

1984 – Oslava 25. výročia založenia fotoklubu a autorská výstava Dosi Doseva pri príležitosti jeho významného životného jubilea. *Výstava FOTO Komárno – Komárom v Podunajskom múzeu v Komárne pri príležitosti desiateho výročia zahájenia spolupráce fotoklubov.

1986 – Vo výstavnej sieni Klubu mládeže sa uskutočnila výstava Alojza Zemaníka pri príležitosti jeho významného životného jubilea.

1990 – Zrušenie fotostrediska v Dome kultúry, delimitácia k novovzniknutému Mestskému kultúrnemu stredisku. Pretože na jeho činnosť tam neboli vyhovujúce podmienky, v tom istom roku boli vrátené priestory v bývalej budove Domu odborov, ktorú prevzala do svojho užívania Matica slovenská. Dom Matice slovenskej sa teda stal stálym domovom Fotostrediska a jeho názov bol zmenený na Fotoklub Domu Matice slovenskej v Komárne. V tomto roku bolo pripomenuté životné jubileum Štefana Pleknera autorskou výstavou usporiadanou v Podunajskom múzeu.

divider-line1

1959 – Február 5-én az ún. Litovel-épületben a Komáromi Szlovák Hajógyárban működő szakszervezet mellett fotókör alakult. Vezetője Gráfel Lajos lett. *A március 17- én tartott klubhelységbeli ülésre ellátogatott a tapasztalt fényképész, Plekner István és Dosi Dosev mérnök, aki a mai napig a fotóklub tagja. *Megvalósult a fotókörön belül megrendezett első fotóverseny Gyermekek – örömünk és gondunk“ címmel. *A tagok alkotásainak első bemutatására az 1. tagkiállítás adott lehetőséget a Litovel-épületben. 17 alkotó 74 fényképét láthatta a közönség, valamint 1 alkotó 4 fényképe szerepelt a kiállításon versenyen kívül. 1960 – A január elején megtartott évzáró gyűlésen a tagok új vezetőséget választottak. A fotókör vezetője Miron Petrašovič mérnök lett. Néhány hónap múlva azonban ismét Gráfel Lajos váltotta fel őt. *Működési helyén kívül a fotókör elsőként a nyitrai kerületi kiállításon mutatkozott be 20 képpel 9 alkotótól. *A Pozsonyban megrendezett szlovákiai fotókiállításon elfogadták Plekner István és Gráfel Lajos 5 alkotását, a brünni országos kiállításon pedig bemutatták Plekner István „Fény és árnyék“ című munkáját. *A fotókörben kezdetét vette a „Staska” névre keresztelt házi fotóverseny. *A fotókör tagjai részt vettek a fotóklubok „Tábor” elnevezésű körversenyén. *A fotókör vezetését Emil Kačír mérnök vette át. 1961 – A Pozsonyban megrendezett kerületi kiállításon Plekner, Gráfel, Dosev és Križan 6 alkotását állították ki. Plekner István „Táj Rózsahegynél” című alkotása 2. helyezést ért el. *Augusztus 6-án a fotókör vezetője, Emil Kačír halálos balesetet szenvedett, a kör vezetésével újra Gráfel Lajost, a művészi szakvezetéssel pedig Plekner Istvánt bízták meg. 

1962 – A fotókör új tagokkal bővült Ladislav Eliáš és Alojz Zemaník személyében, akik a következő évtizedekben a csoport meghatározó személyiségeivé váltak. *A tagok részt vettek a fotóklubok „Podblanicky Vlašim” elnevezésű körversenyének 1. évfolyamán (9.helyezés). * A fotókör tagjainak munkái szerepeltek az STM kerületi és országos kiállításán.

Helios lap1963 – A fotókör új székhelye az I. lakótelepen lévő Komáromi Szlovák Hajógyár Üzemi szakszervezeti Klubja lett. *Ebben az évben látogatta meg először a fotókört Ladislav Noel. *Július 17-én a fotókör a Szakszervezetek Házában kapott helyet fotókamrával és klubhelyiséggel együtt. *Plekner István és Gráfel Lajos bemutatta alkotásait a csehországi Česká Skalicában megrendezett „Az élet másodpercei” című kiállításon.

1964 – A fotókör bekapcsolódott a fotóklubok 2. Tátrai Körversenyébe.

1966 – Ladislav Eliáš „Fekete-fehér tél I.-II.“ és Alojz Zemaník „Aszfaltozók“ című alkotásával részt vett az Európai Fotográfiai Művészet 3. Nemzetközi Szalonján a franciaországi Reimsben. * A Gottwaldovban megrendezett 10. országos kiállításon Zdenek Kalus 3. helyezést ért el. *Az 5. tagkiállítás megszervezésével egyidőben a kör felvette a Fotóközpont elnevezést.

1967 – A Szlovák Amatőr Fotográfusok Kiállításán Prágában jelen voltak Beťár, Eliáš, Csillagová, Vlčko és Zemaník munkái. *Az AMFO országos szemléjén Nyugat-Szlovákia aranyérmet nyert, ebben a kollekcióban volt Ladislav Eliáš „Kötélgyártók“ című alkotása is.

1968 – Együttműködés indult a komáromi és az érsekújvári fotográfusok között. A Szakszervezetek Házában Érsekújvárott közös kiállításra került sor. *A Prágában megrendezett 11. országos kiállításon a következő alkotók szerepeltek: Ladislav Eliáš, Zdeněk Kalus, Karol Vlčko és Fedor Gabčan (akkor még az ostravai NHKG Fotoklub tagja). *Megalakult a Szlovák Fotográfusok Szövetsége, alapító tagjai közt volt Juraj Beťár, Bíró Béla, Ladislav Eliáš és Karol Vlčko is.

1969 – A Fotóközpont megalakulásának 10. évfordulója alkalmából február 17-én retrospektív kiállítás került megrendezésre, valamint katalógus jelent meg „Feketefehér évtized“ címmel.

1970 – A Fotóközpont szervezésében megvalósult a fotóklubok 10. Nekázanka Körversenye.

1973 – Megnyílt Plekner István jubileumi kiállítása a fotográfus 60. születésnapja alkalmából.

1974 – A 13. tagkiállításon bemutatkozott alkotásaival a Fotóközpont több új tagja is.

1975 – A szőnyi amatőr fotográfusok első látogatása Oroszlámos György vezetésével. A két csoport közti együttműködés a mai napig tart. *A Fotóközpont fogadta a 9. Tátrai Körverseny eredményhirdetésének résztvevőit.

1976 – A Staska házi fotóversenyt a Fotóverseny 10 váltotta fel. 1977 – A Szlovák Hajógyárban megnyílt a „Sirály jegyében“ című kiállítás. L. Eliáš, K. Vlčko és A. Zemaník felvételeiken a hajógyár mindennapjait örökítették meg 1979 – A Fotóközpont megalakulásának 20. évfordulója alkalmából február 9-én kiállítás nyílt Karol Vlčko életjubileuma tiszteletére a fotográfus alkotásaiból. * Megrendezésre került a Nekázanka Körverseny 18. évfolyama, valamint a Szakszervezetek Háza minigalériájában megvalósult az első kiállítás, amely 1987-ig 61 alkalommal került megrendezésre.

Helios lap1980 – Kapcsolat alakult ki a magyarországi Lentiben működő fotóklubbal, itt jött létre az első közös kiállítás „Lenti-Komárno-Szőny“ címmel. * A Járási Művelődési Központ kiállítássorozatot szervezett a Komáromi járás községeiben.

1983 – Kiállítás nyílt Plekner István életjubileuma alkalmából. Az alkotó elnyerte a Szlovák fotográfusok Szövetségének Aranyjelvényét és a Művelődési Intézet Aranyplakettjét. *Ladislav Eliášnak a Szlovák Fotográfusok Szövetsége AZSF titulust adományozott.

1984 – Sor került a fotóklub fennállásának 25. évfordulója megünneplésére, valamint kiállítás nyílt Dosi Dosev életjubileuma alkalmából. *A fotóklubok együttműködésének 10. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Duna Menti Múzeumban „Foto Komárno-Komárom“ címmel.

1986 – Az Ifjúsági Klub kiállítótermében megnyílt Alojz Zemaník jubileumi kiállítása.

1990 – A Művelődési Házban megszüntették a Fotóközpontot, amely átkerült az újonnan megalakult

Komáromi Városi Művelődési Központ épületébe. Mivel működéséhez nem tudtak megfelelő körülményeket biztosítani, a Fotóközpont még ez évben visszakapta helyiségeit a Matica slovenská épületében, a volt Szakszervezetek Házában. A Matica slovenská Székháza tehát a Fotókör állandó otthonává vált,így felvette Matica-ház Fotóklubja nevet. * A Duna Menti Múzeum adott otthont a Plekner István életjubileuma alkalmából rendezett kiállításnak.

divider-line1

Zakladajúci členovia – Alapító tagok – 5. februára 1959:

František Ehm
Ľudovít Gráfel
Karol Hanus
Stanislav Hronec
Ján Győri
Emil Köhler
Pavol Križan
Július Kostolányi
Ján Pastorális
Svatopluk Pelčák
Miron Petrašovič
Zoltán Sebők

Predsedovia fotoklubu – A fotóklub elnökei:

5.2.1959 – 6.1.1960 Ľudovít Gráfel
6.1.1960 – 25.3.1960 Miron Petrašovič
25.3.1960 – 27.10.1960 Ľudovít Gráfel
27.10. 1960 – 6.8.1961 Ing. Emil Kačír
10.10.1961 – 30.9.1964 Ľudovít Gráfel
30.9.1964 – 14.1.1970 Juraj Beťár
14.1.1970 – 21.10.1970 Ing. Dosi Dosev
21.10.1970 – 2.12.1975 Alojz Zemaník
2.12.1975 – 8.11.1990 Karol Vlčko
9.11.1990 – 4.4.2006 František Mach
12.9.2006 – 15.12.2013 Ladislav Eliáš
2014 – 2017   Tivadar (Teodor) NAGY
2017 –         Ferenc Holop, AZSF

 

divider-line1Úžasné fotografie zakladateľov a zaslúžilých členov nášho fotoklubu, ktorí boli členmi od roku 1959:

A fotóklubunk alapítói és érdemes tagjainak remek fotói, akik 1959-től voltak a klub tagjai:

BALOGH Július:

.

BEŤÁR Juraj:

.

DARÁZS Ľudovít:

DOSI DOSEV:

.

ELIÁŠ Ladislav:

 

ELIÁŠOVÁ Viera:

.

GELLE Karol:

.

GRÁFEL Ľudovít:

.

HRIVÍK Gejza:

.

DRUGA Jozef:

.

KACZ Imrich:

.

KALUS Zdeněk:

.

PLEKNER Štefan:

.

PRIŠKIN Juraj:

.

PŠENÁK Štefan:

.

SCHEINER Peter:

.

SLAŠŤAN Ján:

.

SZÉPE Nándor:

.

SZŰCS Eugen:

.

VLČKO Karol:

.

ZEMANÍK Alojz: