KUČERA Martin, AFIAP

Narodil som sa 11.7.1970 v Komárne. Stredoškolské štúdium som ukončil na Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne v roku 1988. V roku 1993 som ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Fotografia bola súčasť môjho života už od mala, nakoľko môj otec bol fanúšik fotografie a mali sme doma aj tmavú komoru. A tak som najprv nevedome vnímal všetky tie veci okolo fotografie a neskôr, keď som počas gymnaziálnych rokov už začal fotografovať, som si to všetko mohol vyskúšať aj v praxi. Moje prvé fotografie boli čiernobiele, ktoré som si sám aj vyvolal, od negatívneho až po pozitívny proces. Fascinovalo ma vyvolávanie filmov, prenos obrazu na fotopapier, nutnosť dodržania presných postupov, rôzne druhy fotopapierov, filmov a aký veľký vplyv má proces spracovania na výsledok. Istý čas som sa venoval aj farebnému pozitívnemu procesu.
Postupom času s nadobúdajúcimi skúsenosťami, už v čase nástupu digitálnej fotografie som sa začal viac sústrediť na obsahovú stránku. Vedomosti som čerpal a doteraz čerpám z časopisov a odbornej literatúry, účasťami na fotografických workshopoch a samozrejme z internetu.
Fotografia je mojou vášňou a súčasťou môjho života aj napriek tomu, že sa jej nevenujem profesionálne a ani komerčne. Snažím sa neustále zdokonaľovať a ešte lepšie porozumieť svetu fotografie, aj preto som od roku 2020 členom fotoklubu Helios v Komárne. Nevyhýbam sa žiadnemu žánru ale mojím obľúbeným žánrom je krajinárska fotografia.
Pravidelne sa zúčastňujem fotografických súťaží, či už domácich alebo medzinárodných, na ktorých sa mi podarilo získať viaceré ocenenia.

V roku 2021 mi bol udelený titul umelecký titul „Artiste FIAP – AFIAP“ v oblasti fotografie, ktorý udeľuje Medzinárodná federácia fotografického umenia (The International Federation of Photographic Art, Fédération Internationale de l´Art Photographique) so sídlom v Luxemburgu.

Viac informácií na: https://photographymk.eu

.