HOLOP Ferenc, AZSF

IMG_8269a

1956. augusztus 20-án Párkányban született. Az ógyallai gimnáziumi  éveket követően Naszvadon él. 1976-tól a Helyi Művelődési Központ dolgozója, 1988-tól igazgatója, 1995-től egyben a községi televízió főszerkesztője is. Fotózással 38,  videózással  22  éve foglalkozik. Jelentős változást a fotózás területén a 2005-ös komáromi Helios fotóklubtagság hozta számára. Tagja a Magyar Fotóművészek Világszövetségének és a Szlovákiai Fotográfusok Szövetségének. 2017-től a Helios Fotóklub elnöke. Több szlovákiai és magyarországi versenyek díjazottja:  Budapest Nemzetközi Fotóverseny II.-III.-III., Pőstyén Kursalon III., AMFO Komárno I.-I.-II.-III. helyezettje. Önálló kiállításai: Stúdio Galéria Naszvad, Felsőszentiván, Rém, Ógyalla, Martos, Duna  Mente Múzeum Komárom, ARTMA Galéria Dunaszerdahely,  ART Korzo Érsekújvár. Csoportos kiállítások: Veszprém, Budapest, Nagyvárad, Salgótarján, Győr, Tata, Rév-Komárom, Pőstyén, Léva, Érsekújvár, Dunaszerdahely.

Narodil sa 20. augusta 1956 v Štúrove. Po skončení  gymnázia  v  Hurbanove  sa  usídlil v Nesvadoch. Od roku 1976 je  zamestnaný v Miestnom  kultúrnom stredisku v Nesvadoch, kde v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa, ako aj funkciu redaktora obecnej televízie. Fotografovaním sa zaoberá 38 rokov a natáčaním  videonahrávok  22 rokov. Zmena vo fotografovaní u neho  nastala  v  roku 2005, kedy sa stal členom Komárňanského  Helios fotoklubu, a následne  popri existujúcich technických znalostiach sa zmenil aj jeho náhľad na fotografovanie.  Je členom Svetového združenia maďarských fotografov, ako aj výboru SZMF, ďalej je členom Zväzu slovenských fotografov. Predseda Fotoklubu Helios Komárno. Má za sebou viacero spoločných a samostatných výstav. Samostatné výstavy: Nesvady, Felsőszentiván, Rém, Hurbanovo, Martovce, Podunajské múzeum Komárno, ARTMA Galéria Dunajská Streda, Art Korzo Nové Zámky. Spoločné výstavy: Veszprém, Budapest, Nagyvárad, Salgótarján, Győr, Tata, Komárno, Piešťany, Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda.