Výstava Fotoklubu–G z Grazu (Rakúsko) – Gráci Fotóklub-G kiállitása (Ausztria)

By admin

28.04.2016

Fotoklub G v Grázi založilo v roku 1986 niekoľko nadšených fotografov. Fotoklub má v súčasnosti 27 členov. Počas fungovania sa stali víťazmi 45 oblastných a jednej štátnej súťaže, ďalej  majú za sebou 50 domácich a zahraničných súťaží. Fotoklubové stertnutia majú dvojtýždenne a na klubových večeroch vyhodnocujú fotografie / väčšinou s humorom/, ale uskutočňujú   aj prednášky a diskusie o digitálnych a analógových médiach. Fotoklub podľa nárokov členov organizuje aj výlety. Dvaja členovia v roku 2015 získali zlaté ocenenie na medzinárodnej súťaži Trierenberg Super Circuit,  taktiež aj Fotoklub G. Súťaže sa zúčastnilo 22 000  fotografií z celého sveta.

DSC_2704

V roku 2014 mali možnosť vystaviť svoj fotografie  na putovnej výstave v niekoľkých mestách Austrálie, ktorej témou bol „Graz“. V tomto roku dostali znova príležitosť predstaviť svoje  diela v Austrálii s témou „ Rakúske oblasti“. Pripravujú sa  na ďalšiu výstavu, ktorej témou je „Viedeň“. Náš fotoklub Helios mal možnosť vystaviť kolekciu fotografií na ích pozvanie v roku 2014 v Grazi. (text: Tivadar Nagy)

DSC_2701

A Gráci Fotoclubot G-t  30 éve 1986 szeptemberében alapította néhány lelkes amatőr fotográfus, amelynek jelenleg 27 tagja van. Fennállásuk  alatt 45 tartományi és egy országos fotóverseny győztesei voltak,   továbbá 50 hazai, illetve nemzetközi fotókiállításon vettek részt. Johann Majer-klubelnök az EPHAP elnöke 2005, többször járt Komáromban. A kéthetente tartott klubestjeik témái mindig a képek (többnyire sok humorral!), de rendeznek előadásokat, valamint digitális és analóg médiumokkal foglalkozó vitákat is. Klubjuk a tagság igényei szerint fotókirándulásokat is szervez. Két klubtagjuk és a Fotoclub G egy- egy aranyérmet nyert a nemzetközi Trierenberg Super Circuit 2015 versenyen, ahol több mint 22 000 kép szerepelt a világ minden tájáról.

DSC_2697

2014-ben lehetőségük volt képeiket bemutatni néhány Ausztrál városban egy vándorkiállításon, amelynek témája „Graz“ volt. Idén ismét lehetőséget kaptak műveik bemutatására Ausztráliában „Osztrák tájak“ címmel. Egy további kiállítássorozatra  is készülnek, amelynek témája „Bécs“. 2014-ben a Gráci Fotóklub meghívására a Komáromi Helios Fotoklub is bemutatkozott kolekciójával Grácban. (text: Nagy Tivadar)

13002439_974202266010003_7056003472323546862_o

(foto: Pavol Sedliak), 26.4.2016

 

About admin