Výstava-THOR Tomi-Kiállítása

By admin

15.08.2016

Narodil sa 9. 12. 1973 v Nových Zámkoch v znamení strelca a byvola. V roku  1992  maturoval na Gymnáziu v Nových Zámkoch. V roku 2000 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je ženatý a má 5- ročnú dcérku Karin. So svojou tvorbou sa predstavuje aj pod pseudonymom  Samot Roht. Je  členom   Zväzu slovenských fotografov v Ružomberku, Svetového zväzu maďarských fotografov v Budapešti a fotoklubu HELIOS v Komárne. Vo svojej voľnej fotografickej tvorbe skúša, experimentuje s technikami fotografie, hľadá možnosti pre mnohovýznamové vyjadrenia abstraktného ale aj reálneho sveta, ľudskej duše a citov. Na jeho fotografiách vidieť  harmonický a disharmonický stav duše umelca – fotografa. Tomi Thor  preferuje výtvarnú, experimentálnu a intermediálnu fotografiu, predovšetkým čierno – bielu. Štylizácia je jeho hlavný výrazový prostriedok. Má za sebou niekoľko úspešných autorských a kolektívnych výstav. Získal viaceré významné ocenenia na celoslovenských a zahraničných súťažiach.

tomi-thor-autoportret-291x300

Thor Tamás született 1973 december 9-kén Érsekújvárott . 1992-ben éretségizett az Érsekújvári Gimnáziumban és ugyanabban az évben felvételt nyert a Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi karára, amelyen 2000-ben jogásszá avatták.  Alkotásait bemutatja Samot Roht művésznevén is. Tagja a Slovákiai fotóműveszek szövetségének, amelynek a székhelye Rózsahegy (Ružomberok) és a  Magyar fotóművészek világszövetségének, amelynek székhelye Budapest és a komáromi Helios fotóklubnak.  Alkotásai által kísérletezik, felfedez, játszik a fényképezés technikai adottságaival, keresi a sokoldalú megjelenítés formáit az absztrakt és a való világban, valamint az emberi érzések és a lélek tükrén keresztül. A fényképeiről a művész harmonikus es diszharmonikus lelke tekint vissza ránk. Thor Tamás a művészi, merész, intermediális fényképeit tárja elénk, miközben a fekete-fehér fotográfiát részesíti előnyben. Fő kifejező eszköze a stilizáció. 

limes-hu

foto: Pavol Sedliak

About admin