Výstava-TOLDI ZORAN-Kiállítása

By admin

27.06.2015

113338

Zoran Toldi sa narodil v r. 1968 v Šahách. Vyrastal v malej dedinke Bielovce pri Ipli.Do Nových Zámkov sa presťahoval v  r.1992, kde žije do dnešného dňa. Maturoval v Komárne na Strednej priemyselnej škole, neskôr študoval na polygrafickej strednej škole v Prahe. Umenie fotografie ho očarilo už v detstve vďaka jeho otcovi, a ako svojmu hobby sa mu venuje od  r. 1997.V roku 2011 sa stal členom Svetového zväzu maďarských fotografov. Jeho fotografie sa objavili v maďarských a v českých foto-časopisoch. Je pravidelným a úspešným účastníkom fotosúťaže AMFO.  Je viacnásobným víťazom regionálneho kola, ale získal ocenenia aj v celoštátnych kolách. V roku 2012 dosiahol prvé miesto v súťaži „Fotoreportér roka“. Za fotografiu „Osamelá“ v roku 2014 získal zvláštnu cenu od Svetového zväzu Maďar-ských fotografov.Svoje fotografie mal vystavené na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Čechách.       V popredí jeho tvorby stojí zobrazenie človeka v čo najúprimnejšom podaní. Fotografie zachytávajúce rôzne životné chvíle človeka v jeho prirodzenom  prostredí,pri práci, doma pri oddychu. Jeho fotografie zachytávajú  ľudí, akých  možno stretnete nespočetné množstvo, a na ich tváre v okamihu zabudnete.  Avšak  spôsob akým autor zachytáva týchto obyčajných ľudí, vám umožní vidieť ich výnimočnými.  Uvedomíte si, ako vás pri pohľade toho doteraz neznámeho človeka prepadne pocit, akoby ste ho poznali, už od nepamäti, vďaka fotografii už tvár zachytená na nej,  nie je len anonymnou tvárou niekoho neznámeho. Jeho zobrazovanie je realistické, pravdivé a autentické. Fotografuje čiernobielo aj farebne. Väčšinou je to práve charakter osoby, alebo téma danej fotografie, čo rozhoduje či obraz uvidíme vo farbách alebo v čiernobielom spracovaní.  Každoročne sa zúčastňuje na fototuristike v Sedmohradsku, s cieľom zdokumentovať tamojší život.Na tejto výstave – s názvom Ľudskosť – nosnú časť fotografií tvoria práve tie fotografie, ktoré boli nasnímané na týchto fotografických túrach. (text: Teodor Nagy)

123391

Toldi Zoran 1968-ban született Ipolyságon. Egy Ipoly menti kis faluban Ipolybélen nőtt fel, Érsekújvárba 1992-ben költözött, és a mai napig ott él. A komáromi gépipari középiskolában érettségizett 1986-ban, majd Prágában  nyomdaipari középiskolát végzett. A fényképezés fortélyait mint gyermek, édesapjától leste el. Elsősorban az emberábrázolás területén alkot – portré, életkép és szociofotográfia kategóriákban. 2011-ben tagjává válasszák a  Budapesten alapított, Magyar Fotóművészek Világszövetségének. Fényképei magyarországi és csehországi fotós szaklapokban is megjelentek. Rendszeres és eredményes résztvevője az AMFO fotóversenynek. Többszörös regionális győztes, országos díjazott. 2012-ben első helyezést ért el a „Az év fényképésze“ fotóversenyen. 2014-ben a MFVSZ –  Nemzetközi Digitális Körversenyén a Magányosan c. képe különdíjban részesült. Fotóit kiállították Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Csehországban. Kedvenc témája az Ember. Ezen belül is a portréfotózás, az életképek, környezeti portrék  – vagyis olyan képek, ahol a fotóalanyt az Ő környezetében láthatjuk. Munka közben, otthonában, a háza közelében.  Ábrázolásmódja a realisztikus ábrázolásmód, a valóság, és hitelesség minél valósághűbb dokumentálása. Fontosnak tartja, hogy a képen szereplő személy ne csak egy arc legyen, hanem egy egyéniség köszönjön vissza a fotóról. Évente résztvevője olyan erdélyi fotótúráknak, amelynek célja a hagyományos paraszti és egyszerű munkásélet dokumentálása. A most látható – Emberség című – kiállítás képanyagának lényeges részét, ezen fotótúrák alatt készített fotográfiák képezik. (Text: Nagy Tivadar)

Photo_Gallery

1146767_819904054773159_8187539496905043899_o_resize

Fotografie z otvorenia výstavy – Képek a kiállítás megnyitójáról:

026

foto: Pavol Sedliak

About admin