Komárňanské FOTO Spektrum – výsledky

By admin

02.04.2015

Komárňanské FOTO Spektrum – vyhodnotenie súťaže 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre amatérskych fotografov nášho okresu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum. Táto súťaž je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie  AMFO 2015.

AMFO je jednou z mála možností komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Pre rok 2015 vyhlasilo Národné osvetové centrum v Bratislave tematickú kategóriu RODINA.

Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa konali 1. apríla 2015 v Galérii Csemadoku v Komárne.

OCENENÍ AUTORI:

I. skupina: autori do 16 rokov – Čiernobiela fotografia:

1. miesto : Bibiána Grolmusová: Úspešný skok?, Tieň vám napovie… 2013

I. skupina: autori do 16 rokov – Farebná fotografia:

1. miesto: Bibiána Grolmusová – Zasnežený tajomný neznámy, 2015
2. miesto: Rebeka Kováčová – Nad káblom 2014, PIPI – dlhá pančucha 2014, Čítanie 2014, Tukabel, tukabel 2015
Čestné uznanie: Ester Bartošková – Priatelia 2014
Čestné uznanie: Mário Bendík – Flóra 2, 2015

II. skupina: autori do 21 rokov – Čiernobiela fotografia:

1. miesto: Ľudmila Borošová – Autoportrét 2014, Večer s Dianou 2014, Jeden pohľad 2014
2. miesto: Boris Baráth – Časom uvidíme 2015
Čestné uznanie: Boris Baráth – Dvojica 2013
Čestné uznanie: Gergely Csevár – Les ako mám rád 2015

II. skupina: autori do 21 rokov – Farebná fotografia:

1. miesto: Gergely Csevár – Šupinatá budúcnosť v Dunaji 2014, Kľudný molnár 2014
2. miesto: Krisztián Fekete – Prechádzka pod hradom 2015
3. miesto: Ľudmila Borošová – Pozorovatelia 2014
Čestné uznanie: Kristína Mikolášová – Aj tak budem požiarnikom 2014

III. skupina: autori od 21 rokov – Čiernobiela fotografia:

1. miesto: František Holop – O čom mlčia 2014
2. miesto: Tibor Takács – Ujo Fero 2014
3. miesto: Dana Vrančeková – VEVE I. 2015, VEVE II. 2015
Čestné uznanie: Bc. Andrea Švecová – Easy Rider 2014
Čestné uznanie: Pavol Sedliak – Portrét 2. 2015
Čestné uznanie: Mgr. Angelika Kopják – Osamelý 2014

III. skupina: autori od 21 rokov – Farebná fotografia:

1. miesto: PhDr. Krisztina Borbély – Invázia 2014
2. miesto: Tibor Takács – Na pašu 2013
3. miesto: JUDr. Tamás Varga – Raňajky 2014, Prieskum 2014, Model 2014, Odlet 2014
Čestné uznanie: Tibor Krüger – Komárno v noci nespí II. 2015, Komárno v noci nespí IV. 2015
Čestné uznanie: Pavol Sedliak – Rybári 2014
Čestné uznanie: PhDr. Krisztina Borbély – Nádej 2014
Čestné uznanie: František Holop – Smeti 2014
Cena riaditeľky ROS v Komárne: Juraj Svitek – Povodie 2014, Farby lesa II. 2014

Tematická kategória – RODINA

1. miesto: Bc. Andrea Švecová – Noel I 2015
2. miesto: František – Holop Dedko 2014
3. miesto: PhDr. Mária Virágh – Bolestivé spomienky 2014, Harmónia 2013
Čestné uznanie: Bibiána Grolmusová – Aj chladný deň môže vyvolať teplo pri srdci 2015

foto: Pavol Sedliak

 

About admin