Jubilejná 40. výstava ZSF

By admin

29.09.2015

Na slávnostnom otvorení reprízy výstavy 40. ročníka umeleckej fotografie členov ZSF v Komárne sa zúčastnili predseda ZSF v Ružomberku Ľubomír Schmída a výkonný tajomník ZSF Karol Klváček. Zväz slovenských fotografov vznikol 14. decembra 1968. Medzi zakladajúcimi členmi boli aj členovia nášho fotoklubu Karol Vlčko, Béla Bíró, Juraj Beťár a Ladislav Eliáš člen predsedníctva. Z terajších členov fotoklubu Helios sú členmi ZSF: Tibor Varga, Peter Prezmeczky, Tomáš Thor, František Holop, Vera Lőrinczová a Teodor Nagy. Jozef Druga je členom predsedníctva ZSF. V blízkej minulosti boli Peter Prezmeczky a Tomáš Thor ocenení titulom „AZSF – Autor ZSF“. Terajšia výstava je repríza 40. jubilejnej výstavy zväzu, ktorej sa vernisáž uskutočnila v Ružomberku. Medzi umeleckými dielami sa nachádza fotografia Tomáša Thora „Úcta“, ktorá bola od odbornej poroty ocenená čestným uznaním. Vystavená kolekcia je výber z 200 fotografií, ktoré ste mohli vidieť v Ružomberku. Výber fotografií reprezentuje umeleckú činnosť 125 členov ZSF, ktorí na túto výstavu odovzdali až 799 fotografii.

029

A Szlovákiai Fotográfusok Szövetsége tagjainak 40. jubileumi kiállításának ismétlésén Komáromban részt vett Ľubomír Schmída elnök és Klváček Karol titkár is. A Szlovákiai Fotográfusok Szövetsége 1968 december 14-én alakult meg Rózsahegyen. Alapitó tagjai voltak a mi fotóklubunk tagjai is Karol Vlčko, Bíró Béla, Juraj Beťár, és Ladislav Eliáš, aki a szövetség elnökségi tagja volt haláláig. A mai Helios Fotóklub tagok közül – Varga Tibor, Prezmeczky Péter, Thor Tamás, Holop Ferenc, Lőrincz Vera, és én tagjai vagyunk, – Jozef Druga, pedig vezetőségi tagja a Szövetségnek. Nemrég ketten, Prezmetsky Péter és Thor Tamás a szövetségtől AZSF – Autor ZSF kitüntetést kaptak. A kiállitás a Szövetség 40. jubileumi kiállitásának az első ismétlése-reprizája, amelynek bemutatója Rózsahegyen volt. A Helios Fotóklub is érintett volt a dijazásban, mivel Thor Tamás  klubtagunk a szakmai zsüritől különdijat kapott a Tisztelet  cimű képéért. A kiállitásra, amelyen csak a Szlovákiai Fotográfusok Szövetsége tagjai vehetnek részt  a legújabb munkáikkal, rekordszámú 799 fotó érkezett a szövetséség 125 tagjától. A zsűri ebből választotta ki a bemutatón Rózsahegyen kiállított 200 fotográfiát.

foto: Pavol Sedliak

About admin