Petzvalov mapový okruh fotoklubov 04.,05.11.2019

By admin

04.10.2019

Petzvalov mapový okruh fotoklubov v Komárne po 17 rokoch

Galéria Limes v Komárne má osobité čaro a je ako stvorená na prezentáciu umenia. Práve tento priestor sa stal 4. októbra 2019 centrom vyhodnotenia najprestížnejšej súťaže fotoklubov. Petzvalov mapový okruh fotoklubov (PMOF) je celoslovenská súťaž, ktorá v roku 2019 slávi svoj 24 ročník. Hlavnými organizátormi boli Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Občianske združenie Fotoklub Helios Komárno. Vyhodnotenie súťaže z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Komárno Béla Keszegh.

Cieľom súťaže PMOF je aktivizovať a podporovať tvorivosť amatérskych fotografov, poskytnúť im možnosť konfrontovať vlastnú tvorbu s inými autormi v rámci celého Slovenska. Porovnáva sa vyspelosť, kvalita a úroveň jednotlivých klubov. Fotografi súťažia ako kolektív, čo je na tejto súťaži tiež výnimočné. Jeho účastníkmi sú členovia 15 najlepších fotoklubov, ktorí prispievajú 15-timi najkvalitnejšími fotografiami. Kolekcia fotografií každého klubu rotuje v ostatných zúčastnených kluboch, kde ju členovia hodnotia bodovaním. Je to jedna z najobjektívnejších foriem hodnotenia súťaže na Slovensku. Kolekciu 24. ročníka vytvorilo 225 fotografiami od 125 autorov 15 fotoklubov.

Výsledky súťaže
1. miesto Fotoklub HELIOS Komárno
2. miesto Fotoklub ROKOŠ pri MsKS Bánovce nad Bebravou
3. miesto Piešťanský fotoklub
4. miesto Fotoklub GRANUS Podbrezová
5. miesto Fotoklub RK 1924 Ružomberok
6. miesto Fotoklub HEXAGON Nové Zámky
7. miesto Fotoklub K. Plicku Martin
8. miesto Fotoklub FÉNIX Považská Bystrica
9. miesto Fotoklub pri KC A. Sládkoviča Detva
10. miesto Fotoklub GAMA Žilina
11. miesto Banskobystrický fotoklub
12. miesto Združenie košických fotografov K – 91
13. miesto Fotoklub NITRA pri KOS Nitra
14. miesto Fotoklub OBZOR pri KKS Žilina
15. miesto Fotoklub AMFO Zvolen

Ocenenia za dlhoročný prínos do fotografického diania
Na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne sme pri tejto príležitostí odovzdali poctu Národného osvetového centra, ktorú udeľuje jeho generálny riaditeľ Michal Bartók dvom osobnostiam okresu Komárno. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a za dlhoročný prínos a systematickú prácu v oblasti fotografického diania Viktorovi Krűgerovi, ktorý sa fotografii venuje už takmer 40 rokov. Je aktívnym členom komárňanského fotoklubu Helios. Pravidelne sa zapája do fotografického diania nášho okresu. Zúčastňuje sa postupových súťaží, výstav, workshopov či fotovýletov organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom a Fotoklubom Helios. V Komárne patrí medzi najznámejších a najaktívnejších fotografov, ktorí zachytávajú verejné, kultúrne, športové, či cirkevné podujatia fotoaparátom, alebo kamerou, a tým vytvára bohatý archív zo života nášho mesta. Svojou aktívnou činnosťou prispieva k zachovávaniu a zachytávaniu historických a významných udalostí. Tým nám umožňuje spätne sa obhliadnuť za tým, čo sa v Komárne dialo a pre budúce generácie vytvára hodnotný fotografický archív.

Tiež Tiborovi Vargovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a za dlhoročný prínos a systematickú prácu v oblasti fotografického diania, ktorý sa už viac ako 40 rokov venuje fotografii a rovnako dlho je aj aktívnym členom fotoklubu Helios v Komárne, ktorý svojou činnosťou pozitívne ovplyvňuje. Taktiež je členom zväzu slovenských fotografov a zakladajúcim členom Svetového združenia maďarských fotografov, kde sa už roky podieľa na práci aj ako člen predsedníctva. Jeho neoceniteľným prínosom do fotografického regiónu Komárna patrí hlavne zachovávanie najstarších fotografických techník ako napríklad: kyanotypia, argentotypia či platinotypia. Ako jeden z mála fotografov sa venuje práve tomuto druhu fotografie. Jeho zbierka fotografií „starou technikou“ patrí medzi najväčšie v Nitrianskom kraji a výstavy tohto druhu sú ojedinelé, výnimočné a nezvyčajné. Je veľmi vzácne vidieť na jednom mieste toľko druhov archaicky vytvorených fotografií. Tibor Varga je nositeľom fotografického titulu AFIAP.
V obci Pribeta (okres Komárno) spolupracuje so Základnou školou, kde metodicky vedie mladých žiakov v školskom fotokrúžku. Touto dobrovoľnou činnosťou prispieva k výchove novej generácie mladých fotografov.

Archaická fotografia v LIMES galérii
Sprievodným podujatím vyhodnotenia bola aj výstava fotografií Archaické fotografické potulky Tibora Vargu, ktoré boli vytvorené práve starými technikami. Nachádza sa na chóre Galérie Limes.

Workshop v Komárňanskej pevnosti
Súčasťou podujatia bol aj workshop, ktorý záujemcom v sobotu 5. októbra 2019 ponúkol možnosť nafotiť druhú najväčšiu pevnosť v Európe. Náš workshop prebiehal v priestoroch Ústrednej pevnosti Komárno, ktorá je nádherne fotogenická. Pavol Sedliak – kreatívny lektor ukázal fotografom z celého Slovenska ako sa dajú do chladných múrov pevnosti vniesť nádherne vykreslené špirály ohňa.

 

Autor fotografií: Pavol Sedliak

About admin